espa-link

Νέες Κατασκευές 

Για υψηλής ανθεκτικότητας κατασκευές η Δομόλυσις είναι σε θέση με την άρτια τεχνογνωσία της στην τεχνολογία υλικών, να συνδράμει καθοριστικά από τη φάση σχεδιασμού για την υλοποίηση ποιοτικών έργων.
Για παράδειγμα η χρήση ειδικών προσθέτων και προσμίκτων διασφαλίζουν υψηλές αντοχές σε σκυροδέματα και κονιάματα, ενώ παράλληλα επιτρέπουν υψηλά επίπεδα εργασιμότητας στα συνεργεία εφαρμογής.

Στεγανοποίηση

Για την προστασία των κατασκευών και ειδικότερα των υπόγειων τμημάτων τους, καθώς και ειδικών έργων όπως δεξαμενές νερού (στέρνες), κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), κανάλια, η δομόλυσις αποτελεί τον πλέον ολοκληρωμένο συνεργάτη σας, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο προϊόντων και συστημάτων στεγανοποίησης όπως τσιμεντοειδούς βάσης και ασφαλτικές επιστρώσεις, ασφαλτόπανα, μεμβράνες PVC, υδροδιογκούμενα κορδόνια, σφραγιστικά, κ.α. Οι τεχνικές λεπτομέρειες, για να επιτευχθούν απαιτούν σωστό σχεδιασμό, κατάλληλη επιλογή υλικών και σίγουρα εφαρμογή από εξειδικευμένα συνεργεία που διασφαλίζουν συνεχές ποιοτικό έλεγχο επί τόπου στο έργο.

Υγρομόνωση Δώματος και Στέγης 

Το εύρος των λύσεων για την προστασία της επιστέγασης των κατασκευών έναντι του νερού της βροχής είναι αρκετά μεγάλο, τόσο για τα νέα όσο και τα υφιστάμενα δώματα (ταράτσες) και στέγες. Ο λόγος, ιδιαιτέρα για τα δώματα, που καθορίζει σημαντικά την επιλογή των υλικών/συστημάτων έχει να κάνει κυρίως με τη χρήση των επιφανειών αυτών. Για παράδειγμα διαφορετικές είναι οι ανάγκες και κατ’ επέκταση για τα υλικά που απαιτούνται σε εκτεθειμένα δώματα με ή χωρίς βατότητα, σε σχέση με τα πράσινα (φυτεμένα) ή ηλιακά (με φωτοβολταϊκά) δώματα. Οι υγρές μεμβράνες ακρυλικής, πολυουρεθανικής ή λοιπών υβριδίων ρητίνης, όπως και οι έτοιμες προδιαμορφωμένες μεμβράνες PVC/FPO, αποτελούν σίγουρες λύσεις για κάθε ειδική απαίτηση.

Επισκευή και Προστασία 

Οι κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος υπόκεινται σε μηχανισμούς φθοράς (δηλ. ενανθράκωση σκυροδέματος, παρουσία χλωριόντων, παγοπληξία, κα.), τόσο για το σκυρόδεμα όσο και για το χάλυβα (διάβρωση), που οδηγούν αναπόφευκτα στην απομείωση των φυσικών/χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων του συνόλου της κατασκευής. Για μια τεκμηριωμένη προσέγγιση η εταιρεία δομόλυσις είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου διαγνωστικά πορίσματα για κάθε περίπτωση έργου και να επιλέγει το κατάλληλο σύστημα αποκατάστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του έργου. Υλικά όπως επισκευαστικά κονιάματα, αναστολείς διάβρωσης, θυσιαζόμενα ανόδια, υδροφοβισμοί, κ.α., αποτελούν μερικές από τις προτεινόμενες τεχνολογίες που διατίθενται για εφαρμογή.

Ενισχύσεις και Στερεώσεις 

Οι κατασκευές για πληθώρα αιτίων, όπως σχεδιαστικές ή κατασκευαστικές ατέλειες, διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού, αλλαγή χρήσης του κτιρίου ή προσαρμογής σε νέους κανονισμούς, προσεισμική η μετασεισμική ενίσχυση, αποτελούν εν δυνάμει πιθανές περιπτώσεις όπου απαιτείται βαθιά γνώση μηχανικού για την ορθή αντιμετώπισή τους. Η εταιρεία δομόλυσις με χρόνιες συνεργασίες σε αυτό το γνωστικό πεδίο είναι σε θέση να καλύψει τεχνικά δομητικές επεμβάσεις, τόσο με συμβατικές λύσεις χημικών βλήτρων/αγκυρίων και μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος, όσο και με πιο προηγμένες τεχνολογίες όπως των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) και ινοπλεγμάτων ανόργανης μήτρας (IAM).
Τεχνικές που συμπληρώνουν τις επεμβάσεις ενεμάτωσης τόσο για αποκατάσταση της μονολιθικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, όσο και την ομογενοποίηση της φέρουσας τοιχοποιίας με υλικά όπως η υδραυλική άσβεστος, τα μικροτσιμέντα, και οι εποξειδικές ρητίνες.

Δάπεδα

Η χρήση ξύλου για δάπεδα αποτελεί μια κοινή πρακτική τόσο για χώρους οικιακούς όσο και χώρους συναθροίσεων υψηλής αισθητικής. Οι ανάγκες όμως για περισσότερη σχεδιαστική ελευθερία με χρήση ξυλείας ειδικών απαιτήσεων, όπως τροπικής προελεύσεως ή μεγάλων διαστάσεων, καθιστά συνήθως ακατάλληλες τις συνήθεις μεθόδους τοποθέτησης, δηλαδή τα καρφωτά και τα πλωτά συστήματα. Η τεχνική λύση για τις εφαρμογές αυτές διασφαλίζεται με τη χρήση των ελαστικών συγκολλητικών (κόλλες), όπου πέρα της κάλυψης αυτών των περιορισμών, προσφέρουν και ουσιώδης σημασίας οφέλη, όπως άνεση στο βάδισμα, υψηλά επίπεδα ηχομόνωσης, αμεσότητα λειτουργίας του χώρου, κα.
Οι σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι αποθήκες, τα εμπορικά και αθλητικά κέντρα, αποτελούν ειδικά έργα όπου μεγάλες επιφάνειες «βιομηχανικών» δαπέδων πρέπει να είναι σχεδιαστούν ώστε να ανταπεξέλθουν σε έντονες καταπονήσεις τόσο απότριψης όσο και χημικής προσβολής, διασφαλίζοντας παράλληλα αντιολισθηρότητα, υψηλά επίπεδα υγιεινής αλλά και αισθητικής. Η εταιρεία Δομόλυσις είναι σε θέση με τους συνεργάτες της να προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα λύσεων, σχεδιασμένων ειδικά για τις εκάστοτε ανάγκες του έργου.

Ενοικίαση και Τοποθέτηση Σκαλωσιών

Δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει το συνδυασμό της ενοικίασης και τοποθέτησης σκαλωσιών από την εταιρία μας. Με την επιλογή αυτή ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τον καλύτερο συνδυασμό υπηρεσιών και κόστους. Η εταιρία μας διαθέτει, εκτός από τα τυπικά μέρη του συστήματος σκαλωσιών (Π, πλατφόρμες, κάγκελα) ειδικά συστήματα (‘αγκώνες’) τοποθέτησης σκαλωσιών σε ύψος, χωρίς αυτές να χρειάζεται να τοποθετούνται στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης σκαλωσιών σε μέρη όπου η στήριξη τους στο έδαφος είναι αδύνατη.